ദേശീയ നാടന്‍ കലാമേള

കല്‍പ്പറ്റയില്‍ ദേശീയ നാടന്‍ കലാമേള സി ജെ കുട്ടപ്പന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

No comments:

Post a Comment