വനിതാ സംഗമം

പയ്യന്നൂരില്‍ നടന്ന വനിതാ സംഗമം മന്ത്രി പി കെ ശ്രീമതി ടീച്ചര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.


No comments:

Post a Comment